NHMB-Q170-AA主機板已在紐頓電子實體店面上架囉親愛的客戶您好,

NHMB-Q170-AA主機板已在紐頓電子實體店面上架囉~您可以至紐頓電子各實體分店進行購買:

【總店】            台北市八德路一段66號                            (02)2396-9366

【八德門市】     台北市八德路一段70號                            (02)3322-5899

【光華一店】     台北市市民大道三段8號三樓41-42室      (02)2351-0722

【光華二店】     台北市市民大道三段8號三樓76-77室      (02)2351-0303

紐頓e世界: https://nt66.com.tw/